iVidencenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital tilbyder følgende kurser

FOKUSERET STUDIEBESØG
Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital tilbyder fokuseret studiebesøg (1 dag).

Formålet er at give opdateret viden indenfor sårbehandling samt at orientere om centrets retningslinjer for pleje og behandling af patienter med sår. Undervisningen veksler mellem teori og workshops. Målgruppen er sundhedsfagligt personale med interesse i og noget kendskab til sårbehandling/ sårbehandlingsprodukter med behov for opdatering i grundlæggende sårbehandlingsprincipper.

Få yderligere information her.

Næste kursus d. 31. oktober 2019

Tilmeldingsfrist: 15. september 2019

Tilmeldig her


TEMAEFTERMIDDAG FOR
FODTERAPEUTER,
PATIENTEN I CENTRUM

Fodterapeuterne på Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital inviterer til temaeftermiddag med ’Patienten i centrum’. Formålet er at sætte fokus på samarbejdet mellem fodterapeuter og sygeplejersker i primær- og sekundærsektor.
Målgruppen er fodterapeuter i primærsektor.

Næste kursus: ikke fastlagt
Tilmelding ikke mulig.


 

TELEMEDICIN, OPSTART
Introduktion til telemedicinsk kommunikation og brugen af systemet.

Yderligere information om næste kursus samt tilmelding finder du på Region Hovedstadens kursusportal.

Næste kursus: ikke fastlagt

Nærmere information og tilmelding


TELEMEDICIN, SÅRKURSUS
Et kursus inden opstart af telemedicinsk samarbejde med Videncenter for Sårheling.

Yderligere information om næste kursus samt tilmelding finder du på Region Hovedstadens kursusportal.

Næste kursus: ikke fastlagt

Nærmere information og tilmelding