Patienten i centrum
Temaeftermiddag for fodterapeuter

Formål Formålet med dagen er at sætte ”patienten i centrum” ved at fokusere på samarbejdet mellem fodterapeuter og sygeplejersker i primær- og sekundærsektor.
Målgruppe Statsautoriserede fodterapeuter i primærsektor
Dato, varighed Ikke fastlagt
Sted Afdeling S40, Videncenter for sårheling - Bispebjerg Hospital, grøntauditorium, opgang 9, 1. sal.
Hyppighed Afholdes 1-2 gange årligt
Kursusleder Karin Hansen og Anja Nicolajsen, Fodterapeuter
Undervisere

Læge, sygeplejerske og fodterapeuter ansat i Videncenter for Sårheling samt sygeplejerske fra primærsektor

Program  

Velkomst
Præsentation af afdelingen
Fodterapeutiske udfordringer
Kirurgiske indgreb til behandling af fodproblemer
Bandagering af fodsår
Samarbejde om patienter med fodsår i primærsektor
Dialogoplæg om udviklingsmuligheder i samarbejde om patienter med fodsår
Opsamling på dagen
Evaluering
Rundvisning i afdelingen for interesserede

Tilmelding 

 

Pris 350 kr. inkluderer, undervisning, kaffe, the, kage samt en sandwich
Kontaktperson

Alice Holm Jacobsen, kursussekretær
Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital,
Tlf. 3531 3157,
Mail: saarkurser.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk

Kursusleder:
Karin Hansen Fodterapeut
35 31 27 56 – tast 1, læg besked til sekretær og du bliver ringet op.
Mail: Karin.hansen.03@regionh.dk