FOKUSERET STUDIEBESØG

Baggrund Videncenter for Sårheling har oplevet en stigende interesse for studiebesøg. For at imødekomme så mange anmodninger som muligt og for at udnytte afdelingens ressourcer bedst muligt tilbydes fokuseret studiebesøg
Målgruppe Sundhedsfagligt personale med interesse i og noget kendskab til sårbehandling/sårbehandlingsprodukter med behov for opdatering i grundlæggende sårbehandlingsprincipper
Formål At give opdateret viden indenfor sårbehandling samt orientere om centrets retningslinier for pleje og behandling af patienter med sår

Dato
Tilmelding 

Næste kursus: den 26. marts 2020
Ansøgningsfrist er 15. februar

Kursussted Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital
Hyppighed Afholdes 2 gange årligt i marts og oktober
Deltagerantal Max. 25
Kursusleder
Kursussekretær
Susan Bermark, klinisk oversygeplejerske
Alice Holm Jacobsen
Undervisere Læger, sygeplejersker, fodterapeuter ansat i Videncenter for Sårheling
Program  
  1. Velkomst incl. præsentation af centret
  2. Det venøse bensår
  3. Det diabetiske fodsår
  4. Kompression
  5. Skin tear
  6. Bandager
  7. Afslutning
Pris Kr. 1.100, inkluderer undervisning, morgenkaffe, let frokost incl. vand samt eftermiddagskaffe med kage.
Kontaktperson

Alice Holm Jacobsen, kursussekretær
Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital,
Tlf. 3863 5362
Mail: saarkurser.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk